آزمایشگاه اکولوژی مولکولی


Responsive Image
دکتر فراهم احمد زاده

دانشیار گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها

آزمایشگاه اکولوژی مولکولی پژوهشکده علوم محیطی فعالیت خود را با هدف حفاظت از تنوع زیستی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آغاز نموده است. این آزمایشگاه به‌عنوان اولین آزمایشگاه در حوزه تنوع زیستی مولکولی کشور مجهز به ابزارهای جدید و پیشرفته گردیده و در حال حاضر چندین طرح پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین پایان‌نامه­‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری مرتبط با مسائل محیط زیست و تنوع زیستی را حمایت می­‌کند. از جمله قابلیت­‌های این آزمایشگاه می‌­توان به موارد زیر اشاره کرد:
  1. انجام پایان‌نامه‌های دانشجویی در سطح کارشناسی‌ارشد و دکتری در زمینه اکولوژی مولکولی
  2. آموزش تکنیک­‌های اکولوژی مولکولی و نرم‌افزاری
  3. آموزش تکنیک­‌های مربوط به ژنتیک جمعیت
  4. انجام پروژه­‌های مربوط به تنوع ژنتیکی در خصوص انواع مختلف گونه­‌های جانوری و حفاظت از تنوع زیستی در مقیاس کوچک و بزرگ
  5. شناسایی ژنتیکی گونه­‌های مهاجم و غیر‌بومی
  6. کمک به شناخت شکاریان و صیادان غیر مجاز و شناسایی گوشت گونه­‌های شکار و صید شده (گونه­‌های پستاندار، پرنده، خزندگان، دوزیستان، ماهیان)
  7. بررسی اثرات تخریب زیستگاه­‌ها مانند آلودگی و ... بر تنوع ژنتیکی جمعیت­‌ها و گونه­‌ها