آزمایشگاه اکولوژی مولکولی


Responsive Image
دکتر فراهم احمد زاده
دانشیار گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها
آزمایشگاه اکولوژی مولکولی پژوهشکده علوم محیطی فعالیت خود را با هدف حفاظت از تنوع زیستی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آغاز نموده است. این آزمایشگاه بعنوان اولین آزمایشگاه در حوزه تنوع زیستی مولکولی کشور مجهز به ابزارهای جدید و پیشرفته گردیده و در حال حاضر چندین طرح پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین پایان نامه­ های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با مسائل محیط زیست و تنوع زیستی را حمایت می­کند. از جمله قابلیت­ های این آزمایشگاه می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
  1. انجام پایان نامه ­های دانشجویی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه اکولوژی مولکولی
  2. آموزش تکنیک­ های اکولوژی مولکولی و نرم افزاری
  3. آموزش تکنیک­ های مربوط به ژنتیک جمعیت
  4. انجام پروژه­ های مربوط به تنوع ژنتیکی در خصوص انواع مختلف گونه­ های جانوری و حفاظت از تنوع زیستی در مقیاس کوچک و بزرگ
  5. شناسایی ژنتیکی گونه­ های مهاجم و غیر بومی
  6. کمک به شناخت شکاریان و صیادان غیر مجاز و شناسایی گوشت گونه­ های شکار و صید شده (گونه­ های پستاندار، پرنده، خزندگان، دوزیستان، ماهیان)
  7. بررسی اثرات تخریب زیستگاه­ ها مانند آلودگی و ... بر تنوع ژنتیکی جمعیت­ ها و گونه­ ها