اهم برنامه های مطالعاتی-پژوهشی پژوهشکده

 • مطالعه طراحی کشت­ بوم­ های پایدار بر اساس پهنه‏ بندی اقلیمی مناطق مختلف کشور

 • انجام مطالعات مرتبط با بهره­ برداری پایدار از منابع زیستی طبیعی و کشاورزی کشور

 • مطالعه و شناخت سرنوشت آلاينده ها در محيط

 • مطالعه و ارزيابي اثرات آلاينده ها بر انسان و محيط زيست و انجام طرح­ های ارزیابی  توجیهی و تفصیلی

 • تدوين برنامه پايداری شبکه­ ی ‏‏سامانه‏ های بومی-انسانی محيط

 • تدوين برنامه پايش آلودگی‏ های محيط (آب ، هوا ، خاک، و...)

 • انجام مطالعات محیط زیستی - فضايی در مقياس سرزمين

 • ارزیابی اثرات توسعه و ارائه  راهکارهای کاهش اثرات توسعه بر محیط زیست 

 • ارزیابی تناسب توان اکولوژیکی و قابلیت­ های طبیعی سرزمین با کاربری­ های مختلف در راستای توسعه پایدار

 • ارائه طرح­ های مدیریت و پایش محیط زیست برای نهاد­ها و ارگان­ های مختلف صنعتی و خدماتی

 • انجام مطالعات تعیین اثرات گونه­ های مهاجم بر تنوع  زیستی

 • انجام پژوهش در مورد روش­ های ارزیابی ریسک گونه ­های غیر بومی

 • مطالعه بهره­ مندی از  نظریه ها و روش­ های اقتصادی در جهت بهینه سازی الگوی تولید و مصرف