تسویه حساب پایان نامه دانشجویان فارغ التحصیل

دانشجویان فارغ التحصیل جهت تسویه با کتابخانه مرکزی دانشگاه، باید پایان نامه خود را در قالب نرم افزارهای word و pdf همچنین گواهی ثبت از ایران داک را  به آدرس ایمیل 

centlib.thesis4@gmail.com ارسال نمایند.