آزمايشگاه پژوهشکده علوم محیطی با هدف انجام تحقيقات پژوهشی-کاربردی و خدمات آزمايشگاهي، فعاليت خود را از سال 1385 با توانايي انجام آزمايش‌هاي مختلف در زمینه آنالیز نمونه‌های آب، خاک، بافت گیاهی و جانوری، تنوع زیستی و سلولی آغاز كرده است. هم اكنون آزمايشگاه‌های این پژوهشکده در فضايي به وسعت حدود 300 مترمربع شامل آزمايشگاه‌ آنالیز دستگاهی، آزمايشگاه‌ آب و خاک و آزمايشگاه‌ تنوع زیستی است.  این مجموعه آزمایشگاهی با برخورداري از انواع دستگاه‌ها و تجهيزات مناسب و همچنین امکانات آزمايشگاه میدانی، علاوه بر رفع نيازمندي‌هاي آزمايشگاهي- تحقيقاتي دانشجویان، با اجراي دقيق ضوابط کنترل و تضمين کيفيت و بهره‌گيري از روش‌هاي دقیق نمونه‌برداري، ارائه خدمات آزمايشگاهي به طرح‌هاي مشاوره‌اي و اجرايي را در رزومه خود دارا مي‌باشد.
 
 
مسئول آزمايشگاه: دکتر امیر سالمی
 كارشناس آزمايشگاه: حامد ایرج

 
Responsive Image

 

 • مطالعه و بررسی آلودگی رودخانه‌ها و تالاب‌ها
 • استفاده از فناوری نانو در حذف آلاینده‌های محیط‌زیست
 • تصفیه پساب‌های شهری - صنعتی
 • آنالیز عناصر غذایی در گیاه و خاک
 •  آنالیزهای مرتبط با جوانه زنی بذر و رشد گیاه
 • اندازه گیری جذب نور و شاخص سطح برگ در کانوپی گیاهان
 • اندازه گیری غلظت عصاره گیاهان دارویی
 •  شناسایی گونه های مختلف گیاهی و جانوری (در راستای مطالعات تنوع زیستی و پایش زیستی)
 •  مطالعات بیولوژی و اکولوژی برخی گونه های جانوری (بررسی سن و رشد ماهیان، بررسی میزان زادآوری، بررسی عادت غذایی گونه های مختلف جانوری)
 • مطالعات مولکولی گونه های گیاهی و جانوری
 •   مطالعات اکوسیستم های مختلف در راستای شناخت و ارائه برنامه های مدیریتی
 • نمونه برداری و برآورد جمعیت آبزیان رودخانه‌ها