گروه اقتصاد، آموزش و سیاست محیط زیست


محیط زیست به عنوان تأمین کننده نهاده‏ ها و مواد خام، جذب کننده ضایعات و فراهم کننده محیط مناسب برای توسعه از ارتباط تنگاتنگی با نظام اقتصادی برخوردار است، بنابراین تخریب محیط‏زیست نه تنها موجب اخلال در این گونه عمل‏کردها می‏شود، بلکه با به مخاطره انداختن سلامت بشری، مانعی در برابر توسعه و رشد اقتصادی خواهد بود. آنچه مسلم است در دراز مدت دستیابی به نظام اقتصادی سالم و کارآمد در گرو بهره‏ برداری پایدار از اکوسیستم‏ های طبیعی است و علم اقتصاد، به عنوان علم تخصیص منابع کمیاب، نقش بسزایی در این امر دارد. بهره‏ گیری از علوم و فنون اقتصادی در سایر رشته‏ ها به منظور بهرمندی پایدار و مطلوب از منابع طبیعی موجب ایجاد زمینه‏ های جدیدی از دانش با ماهیت بین رشته‏ ای شده که فعالیت‏ های علمی و پژوهشی گروه اقتصاد منابع و محیط زیست در قالب این رشته‏ ها خواهد بود.
گروه اقتصاد منابع و محیط زیست، هم زمان با تأسیس پژوهشکده در بهمن ماه 1379 ایجاد شده و در زمستان 1385 با اخذ موافقت قطعی به عنوان یکی از گروه‏ های پژوهشی پژوهشکده به شمار می‏ رود.
  •   توانایی استفاده از نظریه‏ ها و روش‏ های اقتصادی در جهت بهینه سازی الگوی مصرف
  •   توانایی ارائه  زمینه‏ های لازم برای توسعه اقتصادی پایدار و سازگار با محیط زیست
  •   استفاده از راهکارهای اقتصادی در کنترل آلودگی‏ های محیط زیست
  •   ارزش گذاری  خدمات اکوسیستمی غیر بازاری، به منظور وارد کردن این ارزش‏ ها در تحلیل‏ های هزینه - منفعت و دخیل نمودن  آن در فرایند تصمیم گیری
  • انجام پروژه‏ های مرتبط با اقتصاد منابع آب و ایجاد بازاری برای آن
  •   توانایی ارائه راهکارهای مرتبط با ترویج حسابداری و اقتصاد سبز
  •  تعیین راهکار‏های اقتصادی جهتِ گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی اکولوژیک-  بازار یابی محصولات کشاورزی ارگانیک
  •  ارائه راهکارهای مرتبط با ورود ارزش­های محیط زیستی در نظام حساب های ملی
Responsive Image
Responsive Image

دکتر هومان لیاقتی
استاد گروه اقتصاد، آموزش و سیاست محیط زیست
ایمیل: h-liaghati@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29906024
مشاهده پروفایل گوگل اسکولار

دکتر محمدرضا نظری
استادیار گروه اقتصاد، آموزش و سیاست محیط زیست
ایمیل: Nazari_eco@yahoo.com
شماره تماس: 29906028