اهداف کلی پژوهشکده

- انجام پژوهش­ های کاربردی برای رفع مشکلات محیط زیستی کشور

- توليد، جمع‏ آوري و تحليل داده‏ هاي اکولوژيکي به منظور کاربرد در شبيه‏ سازي‏ هاي منطقه ‏اي و ملي در جهت توسعه پايدار

- آموزش نیروی متخصص در زمینه­ های محیط زیست و کشاورزی اکولوژیک

- ایجاد رشته های تحصیلی بین رشته ای مرتبط با مسائل محیط زیست

- ایفای نقش مسئولیت اجتماعی دانشگاه در رابطه با مسائل محیط زیست

- برگزاری دوره­ های تخصصی محیط زیست برای کارشناسان دستگاه­ های اجرایی

- مطالعات توسعه اکوتوریسم