اخبار پژوهشکده

کارگاه آموزشی" کاربرد نرم افزارهای آماری در علوم زیستی و علوم محیطی"

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

بازدید 332
اولین همایش بین المللی بوم شناسی و حفاظت از تنوع زیستی

دانشگاه دامغان با همکاری دانشگاه دولتی ایروان

بازدید 458

اطلاعیه ها

کنگره ، همایش ها و کارگاه های آموزشی