پروژه‌های پژوهشی و فناوری

هرساله تعداد قابل توجهی از پروژه­‌های پژوهشی و فناوری در پژوهشکده علوم محیطی و به‌سفارش مراکز و سازمان‌های مختلف انجام می‌­شود که اغلب آنها کاربردی بوده، در زمینه­‌های زیر انجام می‌شود:
  • فناوری­‌های نوین تصفیه آب و فاضلاب
  • استقرار نظام اقتصاد سبز
  • مكان‌يابی توسعه و استقرار صنایع
  • شناسایی گونه‌های گياهی و جانوری
  • انجام خدمات نمونه‌برداری و آزمايشگاهی
  • پايش كيفيت فيزيكی، شيميايی و ميكروبی
  • تدوین استانداردهای محيط زيست
  • ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی و تعیین هزينه­‌های ناشی از تخریب محیط زيست
  • انجام مطالعات ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
  • انجام مطالعات آمایش سرزمین
اطلاعات تماس:
29906007
esri[at]sbu.ac.ir