ارتباط با پژوهشکده

به‌منظور ارتباط با پژوهشکده علوم محیطی می‌توانید با شماره تلفن‌های زیر تماس گرفته یا با ایمیل زیر مکاتبه فرمایید:
تلفن : 29906001
دورنگار: 29906038
کدپستی: 1983963113
ایمیل: esri[at]sbu.ac.ir
بزرگراه شهید چمران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی - بلوار شهید شهریاری - روبروی رستوران باغ گیلاس - پژوهشکده علوم محیطی