همکاری‌های بین‌المللی

آقای دکتر اصغر عبدلی: 
سه پروژه با کشورهای آلمان و چک در قالب تفاهم‌نامه‌های منعقده فی‌مابین دانشگاه و طرف خارجی

پروژه‌ها:
  • Dr. Asghar Abdoli (Associate Professor, Center for Environmental Research Institute at SBU, Tehran, Iran) and Dr Hossein Rajaei (Curator of Lepidoptera SMNS) and Dr. Arnold H. Staniczek (Curator of Aquatic insects, SMNS)/ Agreement on research cooperation between Shahid Beheshti University and the State Museum of Natural History, Stuttgart-Germany (SMNS)/joint peoject  on biodiversity of  “Lepidoptera”  and “aquatic instects” of Iran
  • Dr. Asghar Abdoli (Associate Professor, Center for Environmental Research Institute at SBU, Tehran, Iran)   and prof. Martin S. Fischer (Director of systematic zoology and evolutionary biology with phyletic / Agreement on research cooperation between Shahid Beheshti University and the State Museum at Friedrich-Schiller-universitat, joint peoject  on biodiversity of  “studying larval stages and development of mudskippers in iran
  • Dr. Asghar Abdoli (Professor, Center for Environmental Research Institute at SBU, Tehran, Iran) and Msc. Michal Benovics and Dr. Eva Rehulkova (researchers from Department of Botany and Zoology, Masaryk University in Czech Republic).
خانم دکتر مبرقعی:
  • حضور در کنفرانس‌های تخصصی در کشورهای آلمان (1398) و عراق (1397) به‌عنوان سخنران مدعو سال
  • خام دکتر لیلا شیوا، دانش آموخته دکتری اقتصاد از امریکا، گذراندن دوره پسادکتری، به استادی خانم دکتر مبرقعی (1396)
آقای دکتر محمودی:
  • مشاور اُرگانیک مرکز تجارت بین‌المللی (ICT) ملل متحد
  • نماینده جمهوری اسلامی ایران در پیمایش جهانی کشاورزی اُرگانیک
آقای دکتر سالمی: (دو پروژه تحقیقاتی)
پروژه مشترک با Torsten Schmidt ( pro.) و Maik  Jochman   (Research scientist)   و  Wiebkr  Kaziur   (Ph.D. student) در دانشگاه دویسبورگ - اِسن آلمان طی سال‌های 1397 و 1398 
پیوندها:
29906007
esri[at]sbu.ac.ir