نهادها و سازمان‌های همکار طرح‌های برون‌دانشگاهی

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • وزارت جهاد کشاورزی
 • وزارت نیرو
 • مجلس شورای اسلامی
 • سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
 • شرکت مدیریت منابع آب
 • شرکت کیفیت کنترل هوا
 • شرکت شهرک‌های صنعتی
 • شرکت نفت، گاز و پتروشیمی
 • سازمان حفاظت محیط زیست
 • شهرداری ها
 • اداره کل محیط زیست و توسعه ی پایدار شهرداری تهران
 • موسسه تحقیقات شیلات
​​​​​​​
اطلاعات تماس:
29906007
esri[at]sbu.ac.ir