مرکز نوآوری

با توجه به‌اینکه ماموریت دانشگاه‌های نسل سوم در کنار فعالیت‌های علمی و پژوهشی، حضور گسترده در فعالیت‌های کارآفرینی و نوآوری می‌باشد. پارک علم و فناری دانشگاه شهید بهشتی، با ایجاد مراکز نوآوری در سطح دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و ایجاد فضای جدید برای فعالیت‌های کارآفرینی و نوآوری اعضای محترم هیات‌علمی و دانشجویان عزیز در مقاطع مختلف در توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و خلاق ایفای نقش خواهد کرد.
در این راستا با درخواست پژوهشکده علوم محیطی و موافقت پارک علم و فناوری، مرکز نوآوری، اشتغال و کارآفرینی محیط زیست پژوهشکده در سال 1400 تشکیل شد تا در اشاعه فرهنگ نوآوری و توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان و خلاق با تشکیل تیم‌ها و هسته‌های نوآور و فناورانه در حوزه محیط زیست فعالیت نماید.
اطلاعات تماس:
29906007
esri[at]sbu.ac.ir