صفحه اصلی
برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید
  • 1540 بازدید

جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود با حضور دکتر کامبوزیا؛ ریاست پژوهشکده علوم محیطی ، دکتر عبدلی؛ معاون پژوهشی ، دکتر مهدوی دامغانی؛ معاون آموزشی، دکتر پیری؛ مسئول فرهنگی و برخی اساتید این پژوهشکده در تاریخ 30 مهرماه 1402 روز یک شنبه برای دانشجویان گروه اگرواکولوژی و در تاریخ 25 مهر ماه 1402 روز سه شنبه برای دانشجویان سایر گروه ها( تنوع زیستی، فناوری های محیط زیست، برنامه ریزی و طراحی محیط و آموزش محیط زیست) از ساعت 13-12 در سالن کنفرانس پژوهشکده علوم محیطی برگزار خواهد شد.

حضور دانشجویان در جلسه الزامی است.

افزودن نظرات