صفحه اصلی
مرکز نوآوری پژوهشکده علوم محیطی: سلسله نشست های تعاملی اشتغال پذیری و کارآفرینی دانشجویان در کافه کارآفرین
  • 958 بازدید

مرکز نوآوری پژوهشکده علوم محیطی با همکاری پارک علم و فناوری و معاونت فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی، سلسله نشست های تعاملی اشتغال پذیری و کارآفرینی دانشجویان را در کافه کارآفرین برگزار می نماید.

اولین نشست روز یک شنبه مورخ  7 آبان ماه 1402 از ساعت 10-9 در محل مرکز نوآوری پژوهشکده علوم محیطی برگزار می گردد.

 

افزودن نظرات