صفحه اصلی
طرح حمایت از دستیابی به نمونه محصول بدیع و نوظهور
  • 975 بازدید

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور( بنیاد علم ایران) در نظر دارد، از اعضای محترم هیأت علمی و پژوهشگران برای دستیابی به نمونه محصول بدیع و نوظهور حمایت نماید. 

به جهت سهولت موضوع شیوه نامه مربوط پیوست شده است. 

" به متقاضیان توصیه می شود مطالب شیوه نامه را بطور کامل مطالعه نمایند"

دانلود فایل
افزودن نظرات