صفحه اصلی
برگزاری دوره آموزشی" معرفی و تفسیر کلیه اطلاعات خام و پردازش شده با پارامترهای هواشناسی"
  • 462 بازدید

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در نظر دارد دوره آموزشی " معرفی و تفسیر کلیه اطلاعات خام و پردازش شده پارامترهای هواشناسی با هدف پیش بینی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در مناطق خاورمیانه، اروپا و غرب اقیانوس هند" را در تاریخ های 27 آبان و 1، 4، 11 آذر 1402 از ساعت 9 لغایت 12 برگزار کند.

این کارگاه، که با هدف ارتقا دانش در زمینه هواشناسی و پیش بینی آب و هوا برگزار می شود، به شرکت کنندگان این امکان داده می شود که با پارامترهای هواشناسی آشنا شوند، تکنیک های تحلیل داده های هواشناسی را ارتقا دهند و توانایی پیش بینی هوا برای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در مناطق خاورمیانه، اروپا و غرب اقیانوس هند با بهره گیری از داده های هواشناسی خام و پردازش شده را به دست می آورند.

لینک برگزاری

شرکت در کارگاه مزبور رایگان است.

افزودن نظرات